Laadunvarmennus

IAP:n lausunto koskien SNOMED-rekisterin käyttöönottoa.


Patologian laatutunnuksen lopettaminen

IAP:n Suomen osaston laadunvarmistustyöryhmä on kokouksessaan 12.1.2017 pohtinut nyt 22 vuotta täyttävän patologian laatutunnusmenettelyn edellytyksiä ja toteaa, että akkreditoinnin rinnalla kahden samantyyppisen menettelyn ylläpitäminen maassa ei ole mielekästä. Tämän ja patologian laatutunnuksen arvioijille tehdyn kyselyn perusteella Labquality Oy tulee vuoden 2018 loppuun mennessä lopettamaan patologian laatutunnuksen mukaisen sertifioinnin. Standardi ”Patologian laboratorion toimintajärjestelmä” säilyy kuitenkin edelleen eräänä mallina laadukkaalle patologian toiminnalle joka ei ole ristiriidassa akkreditoinnin kanssa.

IAP:n laadunvarmistustyöryhmä tulee jatkossa keskittymään luokitusperusteiden ylläpitoon. Kun laadunvarmistustyöryhmä 1995 aloitti, toimeksianto oli laatia ”laatukäsikirja”, mikä hyvin pitkälle tarkoitti samaa kuin nykyisin IAP:n verkkosivuilla julkaistavat luokitusohjeet. Silloisen tilanteen perusteella päätettiin kuitenkin aloittaa myös sertifiointi, joka on nyt tehtävänsä tehnyt. Laadunvarmistustyöryhmä voi keskittyä alkuperäiseen toimeksiantoonsa, mikä on entistäkin haasteellisempaa ja edellyttää koko jäsenistön aktiivista osallistumista.

 


 

IAP:n laadunvarmistustyöryhmä

Heikki Aho (Turku)
Tuula Kuukasjärvi (Quattromed Finland)
Pekka Laurila (Helsinki)
Jukka Melkko (Oulu)
Jaana Rummukainen (Kuopio)
Marcus Svartbäck (Vaasa)
Mika Tirkkonen (Tampere)

 

Mikäli jäsenistöllä on ehdottaa luokitusperusteisiin muutoksia, niin muutosehdotukset toivotaan lähetettävän mahdollisimman valmiissa muodossa sähköpostiosoitteeseen heikki.aho (at) tyks.fi.

 

IAP:n laadunvarmistustyöryhmän toimintajärjestys

 


 

Patologian laatutunnus on International Academy of Pathology (IAP) -Suomen osaston yleiskokouksen valitseman laadunvarmistustyöryhmän laatimien vaatimusten mukaisesti tapahtuvaa patologian alan toimintayksiköiden sertifiointia. Laatutunnuksen myöntää ja laatutunnusjärjestelmää ylläpitää Labquality Oy Qualification. Ohjeet toimintajärjestelmästä löytyvät Qualificationin sivuilta.

 

IAP:n laadunvarmistustyöryhmän

kokousmuistio 12.1.2017

kokousmuistio 14.1.2016

kokousmuistio 8.1.2015

kokousmuistio 9.1.2014

kokousmuistio 9.1.2013

kokousmuistio 12.1.2012