Diagnostiikka


Patologian laatutunnuksen lopettaminen

IAP:n Suomen osaston laadunvarmistustyöryhmä on kokouksessaan 12.1.2017 pohtinut nyt 22 vuotta täyttävän patologian laatutunnusmenettelyn edellytyksiä ja toteaa, että akkreditoinnin rinnalla kahden samantyyppisen menettelyn ylläpitäminen maassa ei ole mielekästä. Tämän ja patologian laatutunnuksen arvioijille tehdyn kyselyn perusteella Labquality Oy on lopettanut patologian laatutunnuksen mukaisen sertifioinnin.

IAP:n Suomen osasto pyrkii jatkamaan luokitusperusteiden ylläpitoa. Jäsenistöä tiedotetaan asiasta jäsenkirjeissä ja sähköpostitse. Tehtävä edellyttää koko jäsenistön aktiivista osallistumista.


Mikäli jäsenistöllä on ehdottaa luokitusperusteisiin muutoksia, niin muutosehdotukset toivotaan lähetettävän mahdollisimman valmiissa muodossa sähköpostiosoitteeseen heikki.aho (at) tyks.fi.