Jäseneksi?

Suomen IAP (International Academy of Pathology) on ensisijaisesti patologian alan jatkokoulutusjärjestö, jolla on keskeinen asema patologian alan tutkimuksen, koulutuksen ja laboratoriotekniikoiden kehittäjänä.

Suomen IAP järjestää koulutustilaisuuksia 2 kertaa vuodessa. Yhdistyksen järjestämästä sekä myös muusta patologeille tarkoitetusta koulutustoiminnasta saa tietoa näiltä sivuilta sekä jäsenille sähköpostitse jaettavasta jäsenkirjeestä, joka lähetetään 2-3 kertaa vuodessa. 

Lisäksi Suomen IAP jakaa apurahoja ja palkintoja, joista ajankohtaista tietoa löytyy jäsenkirjeestä.

Suomen IAP:n jäsenyyttä voivat hakea patologian alalla työskentelevät lääkärit sekä myös muiden alojen akateemisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa patologiaan.

Vapaamuotoinen jäsenhakemus lähetetään yhdistyksen sihteerille osoitteeseen iap.finland@gmail.com, ja hakemukset käsitellään johtokunnan kokouksessa noin puolivuosittain. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, sähköpostiosoite, kotiosoite, henkilötunnus sekä kuuluuko hakija Lääkäriliittoon.

  • Emeritusjäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen eläkkeelle siirtynyt jäsen, joka ei enää toimi patologina tai muussa koulutustaan vastaavassa tehtävässä. Emeritusjäsenellä on osallistumis- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.
  • Yhdistys voi myös kutsua kunniajäseniä. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää vuosikokous johtokunnan esityksestä. Kunniajäsenehdokkaan tulee saada yli puolet annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Vuosittainen jäsenmaksu on 30 euroa, ja se maksetaan Lääkäriliiton jäsenmaksupalvelun kautta.

  • Emeritus- ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla eroamistoivomuksensa sihteerille osoitteeseen iap.finland@gmail.com. Eroanomukset käsitellään johtokunnan kokouksessa noin puolivuosittain.


Jäsenrekisterin rekisteriseloste