Apurahoja ja palkintoja jaossa syksyllä

15.9.2022

APURAHOJA JA PALKINTOJA (Julkistettu haettaviksi myös jäsenkirjeessä 2/2022): 
Nuoren tutkijan palkinto (999 €). Nuoren tutkijan palkinnon tarkoituksena on tukea tieteellistä patologian alan tutkimustyötä. Myöntäminen ei edellytä IAP:n jäsenyyttä. Dosenteille ja muille varttuneille tutkijoille palkintoa ei myönnetä. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää yksi edellisen kahden vuoden aikana julkaistu patologian alan tieteellinen julkaisu, jossa hakija on ensimmäisenä tekijänä, ja jonka perusteella arviointi suoritetaan. Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan ammatti ja akateeminen tutkinto. Nuoren tutkijan palkinto on Algol Diagnosticsin tukema.


Syventävien opintojen palkinto (500 €). Syventävien opintojen palkinnon tarkoituksena on palkita lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan syventävien opintojen tutkimus (hyväksytty edellisen kahden vuoden aikana), joka liittyy merkittävästi patologiaan. Tutkimus katsotaan patologiaan liittyväksi, jos sen pääasiallinen ohjaaja on patologian erikoislääkäri, patologiaan erikoistuva lääkäri tai tutkimustyötä patologialla tekevä henkilö. Ehdokkaan palkinnon saajaksi voi nimetä työn ohjaaja, muu patologian alan yksikössä työskentelevä tutkija tai opiskelija itse. Apurahan myöntäminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.


Matka-apuraha. Johtokunnan harkinnan mukaan myönnetään matka-apurahoja. Apurahat on tarkoitettu käytettäväksi patologian alan koulutukseen/kongressiin osallistumiseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tuleen käydä ilmi, mihin koulutukseen hakija aikoo osallistua ja lyhyet perustelut apurahan hakemiselle. Yksittäisen apurahan enimmäismäärä on 999 €.


Apuraha- ja palkintohakemukset tulee lähettää viimeistään 16.10.2022 IAP:n sihteerille osoitteeseen iap.finland@gmail.com. Palkinnot jaetaan syyskokouksen yhteydessä (saajille lähetetään erillinen tiedote). Matka-apurahojen saajille lähetetään erillinen tiedote vuoden 2022 loppuun mennessä.